top of page
Search

บทเรียนจากศัลยกรรมเกาหลีเป็นพิษจากกรณีดาวตลกดังออกมาร้องเรียน การทำศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วเกิดปัญหานั้น จากข้อมูลที่ผู้เสียหายเล่ามาทำให้หมอสามารถมองเห็นภาพ การดำเนินเรื่องตั้งแต่การ ไปทำศัลยกรรม โดยมิได้มีการเตรียมตัวไปก่อน แต่ได้รับคำแนะนำและชักชวน จากเจ้าหน้าที่ ให้ทำแทนที่หลานสาว ที่ไม่สามารถทำได้ มาจนถึงการติดต่อ รอคอย และการติดต่อเพื่อรับการแก้ไขที่มีปัญหาอย่างมาก กรณีนี้ต้องเห็นใจในความพยายามและอดทนอย่างมากของผู้ป่วยรายนี้ ถ้าถามว่าสังคมจะได้บทเรียนอะไรจากกรณีนี้บ้าง ก็ต้องตอบว่าเราได้บทเรียนมากมาย พอจะสรุปได้ดังนี้

  1. การทำศัลยกรรมทุกชนิดมีโอกาสเกิดปัญหาได้เสมอ แพทย์ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ก็มีโอกาสเกิดได้ แม้มีโอกาส น้อยกว่า หรือรุนแรงน้อยกว่า ก่อนจะตัดสินใจทำศัลยกรรม จึงต้องศึกษาและเตรียมการหาข้อมูลก่อนเสมอ

  2. การทำผ่าตัดบางประเภท ถ้ามีการผิดพลาดหรือสูญเสีย แล้ว บางครั้งยากที่ จะแก้ไขให้คืนมาดังเดิมได้ เช่นการผ่าตัดกระดูกใบหน้า แพทย์ที่มีประสบการณ์จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ ที่ไม่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว

  3. การทำผ่าตัดทุกประเภทต้องมีการติดตามผล และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ การไปทำผ่าตัดในต่างประเทศ จะมีความเสี่ยงในข้อนี้อย่างมาก ดังกรณีนี้ จะต้องมีการเดินทางไปกลับหลายครั้งเสียค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมาก

  4. การโฆษณา และการชักจูงจากผู้ทำธุรกิจในด้านนี้ จะให้ข้อมูลแต่ในด้านดี และเกินจริง ทำให้มีผู้หลงเชื่อ ไปทำผ่าตัด เป็นจำนวนมาก และมีปัญหากลับมาแก้ไขในเมืองไทยหลายราย

  5. ศัลยกรรมตกแต่งในเกาหลีมีความก้าวหน้าจริง แต่ไม่ได้ เหนือกว่าประเทศอื่นๆมากมาย เพราะ ความรู้ด้านนี้ สื่อถึงกันหมด มีการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอๆ

  6. เนื่องจากเกาหลีมีศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยจำนวนมาก คนเก่งก็ย่อมมาก แต่คนที่ไม่เก่งก็ยิ่งมีมากกว่า ตามสัดส่วน เหมือนกันทุกประเทศ การแข่งขันที่สูงทำให้ต้องมีการโฆษณา หาลูกค้าจากต่างประเทศ และ กล้าทำการผ่าตัดที่เสี่ยงๆ และมากเกินความจำเป็น เพื่อสร้างชื่อ และหาประสบการณ์ แต่ แพทย์ที่เก่งๆมักไม่ต้องพึ่ง agency เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้agency เหล่านั้น ดังนั้นส่วนใหญ่ คนไทยจะไปทำกับแพทย์ที่เน้นทางธุรกิจ เปิดเป็น รพ ที่สวยงาม ในย่าน Gangnam` ใช้ระบบ agency and advertisement โดยมีนายทุนเป็นผุ้ลงทุนให้ ก็ดุ คล้ายๆกับบ้านเรา ไม่รู้ว่าใครตามใคร

  7. จากประสบการณ์ตรงของหมอในการร่วมประชุมหลายประเทศ และรับเชิญไปบรรยาย หลายครั้งรวมถึงในเกาหลี จะไปบรรยาย บ่อยสุด จึงมีเพื่อนศัลยแพทย์เกาหลี และความรู้เกี่ยวกับเกาหลีมากพอควร จึงอยากบอกว่า เมืองไทยเรามีดี และมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ ไม่แพ้เกาหลีเพียงแต่ศัลยแพทย์เรามีจำนวนน้อยกว่าเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นต้องเสี่ยงไปผ่าตัดไกลๆ ที่ถ้ามีปัญหา แล้ว การติดตามผลหรือแก้ไข จะลำบากมาก เช่นในกรณีที่เป็นข่าวนี้

เมื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วมีปัญหาจะร้องเรียนอย่างไร?

กรณีคนไทยที่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วมีปัญหาสามารถ ร้องเรียนได้สองแห่ง อันแรก เหมือน สคบ เราคือ Korea consumer agency (http://english.kca.go.kr/index.do)

ส่วนหน่วยงานที่สองเป้นหน่วยงานที่ ทำด้าน การร้องเรียนทางการแพทย์โดยตรง น่าจะดีกว่า คือ Korea Medical dispute Mediation and Arbitration Agency. (https://www.k-medi.or.kr/eng/index.do) สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดภาษาอังกฤษ ได้ มีช่องทางติดต่อบอกไว้อย่างดี

ข้อมูลการร้องเรียนนี้หมอได้มาจากการสอบถามหมอชาวเกาหลี ด้านล่างคือข้อความบางส่วนจากอีเมลที่พูดคุยกัน

--------

Complaints for complication after aesthetic surgery, they can go to 2 organization.

One is Korea consumer agency (http://english.kca.go.kr/index.do)

The other is Korea Medical dispute Mediation and Arbitration Agency. (https://www.k-medi.or.kr/eng/index.do)

2 organizations take an investigation by asking opinion from patients, other medical consumers, NGO, hospital, plastic surgeons or other doctors and Korea doctor association. And then they decide who is fault or responsibility. If they decide doctor fault, they order to the doctor to compensate money to patient.

If the patient or doctor does not agree 2 organization decision they go to court and judge decide. The judge also consults to other medical consumer, Korea medical association or other doctor to make proper decision. That is final. The patient and doctor must obey to judge decision. Thank you.

--------

101 views0 comments
bottom of page